top of page
Dörren till köket.

Svart lås av märket Yale Doorman

 

För att låsa upp: Tryck koden och därefter på knappen som symboliserar ett öppet hänglås. 🔓

För att låsa: tryck på knappen som symboliserar ett låst hänglås 🔒

Door to the kitchen.

Black lock by the brand Yale Doorman

 

To unlock: Press the code and thereafter the button symbolizing an unlocked padlock. 🔓

To lock: Press the button symbolizing a locked padlock. 🔒

bottom of page