top of page

Instruktioner: Ugnen

Vänligen se video längre ner för tydligare förklaring.

 

Start: Starta maskinen på knappen längst upp till vänster som symboliserar ett lodrätt streck. LÅt det ta några sekunder att starta upp. 

 Välj därefter vilken inställning på knapparna nedanför:

Blåa vågor: ånga

Blåa och röda vågor: ånga och värme

Röda vågor: värme

 

Tryck därefter på termometern och vrid på den stora svarta runda ratten för att ställa in temperatur.

Tryck därefter på klockan och ställ in på svarta ratten hur länge den ska vara igång. 

 

Slutligen trycker du start längst upp till höger så börjar den förvärma. 

 

Stänga av: Tryck på knappen längst upp till vänster som symboliserar en cirkel. 

Instructions - Oven.

Please see the video below for clearer instructions. 

 

Start: Press the button on the top left symbolizing a vertical line, it will take a few sec to start up. 

Thereafter choose your settings buttons below.

Blue waves: steam

Blue and red: steam and heat

Red waves: heat

 

Thereafter press the thermometer button and using the black turning nobb, choose your temperature. You hen choose the time you want the oven to be on by pressing the button with a clock and choosing the time by turning the black nobb.

 

Finally press the start/stop button on the top right corner to start the oven. 

 

Turn off: By pressing the button with a circle on the top left

bottom of page