top of page

Instruktioner - Kaffemaskinen:

 

OBS! Häll INTE på vatten. Vatten är inkopplat redan och kommer automatiskt. 


 

Start: Sätt i kontakten. Lägg i ett filter och fyll med önskad mängd kaffe. Slå på maskinen på den orangea knappen. Siffran på displayen symboliserar hur många koppar. Det får plats 17 koppar i en svart termos. Tryck på den nedersta knappen (stopp/start)

 

Stopp: Vattnet slutar rinna till när den fyllt på med tillräckligt för antalet koppar på displayen. Du kan även stoppa tillförseln av vatten genom att trycka på stop/start-knappen. Släng sen filtret med använt kaffe. Dra ut kontakten när ni använt färdigt maskinen för kvällen.

 

Instructions - Coffee machine

 

OBS! Do not add water. The machine is already connected to an automatic water supply. 

Start: Check so that the plug is in the wall. Place a filter in the metal coffee basket and add coffee. Turn on the machine on the orange flip button. The number on the display symbolizes how many coffee cups it will produce. The black thermoses offered by Lillegård contains maximum 17 cups. Now press the lowest button (stop/start)

Stopp: The water stops pouring when it has fulfilled the amounts of cups on the display. You can stopp the adding of water by pressing the stop/start-button. Throw away the used filter and coffee. Pull out the plug for the wall when you are done using the machine for the night. 

bottom of page