top of page

Instruktioner - Ljussystemet

 

Om lamporna är inkopplade och ljusbordet är kopplat till elen så är det bara att trycka på 

“Preset” längst ner till höger och sen välja Preset 2 på ljusbordet. 

 

Preset 1: då lyser lamporna gult och pekar upp i taket

Preset 2: färdigprogrammerad partybelysning.

Stäng av: genom att koppla från elen till ljusbordet

Lasermaskinen sätts på och av via Plejd.

Instructions - Light system

 

If the party lamps are plugged in and the light table is connected to the electricity then all you need to do is to press “Preset” at the bottom right corner. Then choose the desired preset on the display. 

 

Preset 1: lamps are yellow and point up in the ceiling

Preset 2: pre-programmed party lighting

Turn off: by unplugging the electricity to the light table

The laser machine turns off and on  via Plejd.

bottom of page