top of page

Instruktioner - Tungrökmaskinen

 

OBS! Får ABSOLUT INTE ta slut på vatten för då bränner den sönder. Mycket viktigt att ni stänger locket till vattentanken ordentligt annars ryker det ut bakvägen och ni kommer inte kunna se vart ni ska trycka. Det blir fullkomligt rökkaos! 

 

Starta: Koppla in sladden, blå koppling till blått uttag på maskinen. Koppla in en förlängningssladd och koppla in den till vänster om toalettdörren. Nu kommer det stå “Warming up” i ca 5 min.

 

Lägg stora svarta rökslangen och med munstycket på på golvet men så att ingenting står framför munstycket och är i vägen för röken. 

 

När det gått över till “Ready to Fog” då trycker ni på pilen neråt “Fog”. 

 

För att stoppa tryck på Enter/Stop.

Instructions - Heavy smoke machine/Dancing on the clouds

 

Extremely important! Do not let the machine run out of water. It will burn and break right away. Also important, when having refilled the water tank close it properly with both the snaps. If you don’t the smoke will come out the sides and of the container and you will not see anything or how to turn of the machine. It becomes a smoke chaos!

 

Starting:

Connect the cord, blue to blue and turn it to seal the connection. Then use an extension cord to connect to electrical socket to the left of the bathroom. When connected to electricity the machine will show “Warming up” in the display for about 5 min. 

 

Make sure the smoke hose and nozzle is placed on the floor without anything standing in front of it. 

 

When the display say “Ready to fog” then press the arrow down “fog” and smoke production starts. Stop by pressing enter/stop.

bottom of page