top of page

Instruktioner - Ljudsystemet & Mixerbordet

 

Om Mixerbordet inte är igång så sätter man igång det på en on/off switch-knapp på höger sida av den  bakre kanten av mixerbordet. Du kan behöva dra ut mixerbordet för att komma åt bättre.

 

DJ  & Band: kan koppla in sig i de tomma kanalerna med XLR-kabel. Det är strängt förbjudet att ändra några existerande anslutningar på mixerbordet eller i resterande ljudsystemet. Återställande av ändringar kommer debiteras brudparet.

 

Ljuduppspelning via mobil eller dator: Koppla in den svarta aux-kabeln med hörlurskontakten (3.5mm) eller passande adapter till din enhet. Om enheten frågar så ska du inte bekräfta att det är hörlurar för då begränsas ljudnivån ut från din enhet. Sätt på ljudet, höj därefter volymen på kanalen märkt “aux” på mixerbordet och därefter höjer du main.

Instructions - Soundsystem & Mixertable

 

If the mixertable is not turned on then switch on the on/off switch on the right side of the backside of the table. You might need to pull out the mixertable a lite to reach.

 

DJs & Bands: connect your mixertable to our one of the empty channels on our mixertable by a XLR-cable.  Changing any existentiella connection on the mixertable is strictly prohibited and will be associated with a cost for the wedding couple.

 

Playback through phone or computer: connect the AUX-cable to the device using appropriate adapter if needed. When you connect, IF the device asks you if the new connection is headphones, you must say no or choose the other option. Otherwise the sound will not reach proper volume. Now turn on the sound in the device, raise the volume on the “aux”-channel on the mixer table and finally the “main”- channel.

bottom of page