top of page

Instruktioner - Gasolvärmare

 

OBS! Får endast användas utomhus. 

 

Koppla fast gastanken och öppna upp gasbehållaren. Sätt in tanken under brännaren och sätt på höljet. 

 

Starta brännaren: Tryck in den svarta vridbara knappen och vrid till vänster och håll den intryckt på högsta/mest eld. Samtidigt som du håller den inne den svarta knappen så trycker du på den röda knappen tills elden kommer. Nu kan du släppa trycket på den svarta knappen och vrida den till önskad nivå.

 

Stänga av: Vrid den svarta knappen till minimum.

Instructions - Gas heaters

 

OBS! Only for outdoor use.

 

Connect the gas tank and turn it on. Place it under the gas heater and place the cover over it.

 

How to start it: press in the black turn-button and turn it to the left to max. Whilst holding that in, press and release the red button, repeatedly if needed, until the fire starts. Let go of the pressure on the black button and turn it to desired setting.

 

Turn it off: Turn the black button to minimum.

bottom of page