top of page

Instruktioner - ismaskinen:

 

Starta: Se till att kontakten sitter i. 

Tryck på ON/OFF-knappen. När isproduktionen är igång blinkar tre isbitar i displayen.

 

Reglera tjocklek på isbitarna: Tryck på pil upp eller pil ner beroende på hur mycket is isbitarna ska bestå av. Vi rekommenderar nummer 5 för att isen ska hålla så länge som möjligt.

 

Stänga av: Tryck på ON/OFF-knappen

 

Instructions - ice machine

Start: Make sure the cord is plugged in. 

Press the ON/OFF button. When the ice production is on three icecubes will be blinking in the display.

Change the amount of ice the icecubes contain by pressing the arrows up or down. We recommend number 5, the thickest icecube, for them to last as long as possible.

Turn off: Press the ON/OFF button

bottom of page